Mwa: Se pou 2021

Rankontre CECP Grad Mya!
Post

Rankontre CECP Grad Mya!

"Mwen tande pale de CEC nan yon zanmi nan legliz la. Aprè fini lekòl presegondè mwen te santi mwen pa te defye, se konsa lide pou ale nan yon lekòl segondè bonè kolèj epi yo te kapab pran kou kolèj pou gratis kònen klewon gwo pou mwen ak fanmi mwen. Konseye mwen yo ak pwofesè yo te ede m 'chwazi klas yo, aplike pou bous detid ak reyèlman briye. Mwen te menm kapab jwe CHSSA ti fi foutbòl nan Aurora segondè! ”

Tradwi »