CEC genyen nan Konvansyon Eta Latin nan!

CEC genyen nan Konvansyon Eta Latin nan!

CEC genyen nan Konvansyon Eta Latin nan! 66yèm anyèl Konvansyon Eta Latin nan te resevwa etidyan ki soti toupatou nan Colorado, lwès Nebraska ak Wyoming. Nan Konvansyon Eta Latin nan, elèv yo te fè konpetisyon nan tès akademik, olympika (espò), atizay grafik ak atizana, atizay pèfòmans, katapult (jeni ak bilding ki itilize metòd ansyen ak materyèl), ak CertAmen. Elèv CEC yo te etonan! Pou nòt total total, CEC te pran 1ye, 5yèm, ak 12yèm. Elèv CEC yo te baleye Performing Arts, yo te pran premye plas nan tout evènman yo (sket, Latin Oratory, Entèpretasyon Dramatik, ak Angle Oratory). Ekip CEC nou an te genyen CertAmen Lower Level (Latin 1-2) (evènman Konvansyon Capstone). CEC te genyen Trophy Sprit Prekonvansyon tou epi elèv CEC yo te eli nan biwo eta a pou 2022-2023 nan pozisyon Palmantè, Machinatè Eta a, ak Trezorye Eta a. 

Tradwi »