Pwen Enpòtan Elèv yo: Felisitasyon CEC Castle Rock Interact Club paske li te genyen Prim “Ron Prascher Rising Star” pou Travay Sèvis Eksepsyonèl yo!

Akèy / CEC Castle wòch / Pwen Enpòtan Elèv yo: Felisitasyon CEC Castle Rock Interact Club paske li te genyen Prim “Ron Prascher Rising Star” pou Travay Sèvis Eksepsyonèl yo!
Pwen Enpòtan Elèv yo: Felisitasyon CEC Castle Rock Interact Club paske li te genyen Prim “Ron Prascher Rising Star” pou Travay Sèvis Eksepsyonèl yo!

Felisitasyon ak bèl Interact Club nou an paske li te genyen prim “Ron Prascher” Rotary District 5450 “Rising Star” pou travay sèvis eksepsyonèl yo fè ane sa a! Yo te aksepte prim lan semèn pase a nan Konferans Distri Rotary. Rotary kwè nan devlope pwochen jenerasyon lidè yo. Pwogram nou yo ede pi piti lidè yo devlope ladrès lidèchip, elaji edikasyon ak aprann valè sèvis yo.

Tradwi »