Anplwaye Pwen Enpòtan: Bethany Bondurant | Pwofesè angle ak atizay pèfòmans

Anplwaye Pwen Enpòtan: Bethany Bondurant | Pwofesè angle ak atizay pèfòmans
Nou vle pran tan ete sa a pou mete aksan sou estaf estrawòdinè nou an nan CEC! Pwen Enpòtan Anplwaye semèn sa a ale nan Bethany Bondurant, Pwofesè Anglè ak Performing Arts! 

 

Ki edikasyon ou ye?
“Mwen te gradye nan East Carolina University an 2013 ak de degre nan Edikasyon Teyat ak Teyat pou Jèn ak yon minè nan lang angle. Apre mwen fin gradye nan kolèj, mwen te anseye Performing Arts ak Angle nan ane 2013-2020 nan Craven County, North Carolina. Mwen te deplase nan Colorado an 2020 epi mwen te kòmanse anseye pou Colorado Early College an 2021!”

Ki pwojè klas ou pi renmen nan CEC?
“Youn nan pwojè klas mwen pi renmen pou m anseye se pwojè Rockstar ke nou konplete nan Performing Arts. Elèv yo abiye tankou yon pèfòmè mizik yo chwazi ak lip-sync, aji tankou "rockstar" yo. Atravè pwojè sa a, elèv yo te pote mizisyen tankou Michael Jackson, Freddy Mercury, Notorious BIG, ak anpil lòt ankò! Sa a se yon pwojè ke elèv yo kapab gen tout kontwòl kreyatif e li tèlman amizan pou gade pèsonaj yo pran lavi!”

Ki pastan ou ye andeyò travay/lekòl?
"Deyò lekòl la, mwen renmen pase tan ak konpayon mwen ak pitit fi mwen, fè randone, ak eksplore Colorado."

Kisa misyon CEC a vle di pou ou?
“Misyon CEC se aktyèlman poukisa mwen te aplike epi mwen te vle travay pou lekòl la. Mwen kwè toutbon ke TOUT elèv yo merite gen aksè a yon lekòl ki pral sipòte yo kòm yon moun epi ki pral satisfè bezwen yo pou yo gen opòtinite pou yo grandi epi pou yo gen siksè nan lavi yo.”

Tradwi »