Anplwaye Pwen Enpòtan: Karen Jordan | SI Studio Koòdonatè

Anplwaye Pwen Enpòtan: Karen Jordan | SI Studio Koòdonatè
Nou vle pran tan ete sa a pou mete aksan sou estaf etonan nou an nan CEC! Pwen Enpòtan Anplwaye semèn sa a ale nan Karen Jordan, SI Studio Coordinator!

SI Studio (Studio Enstriksyon Siplemantè) se sant sipò elèv nou an. Li gen anplwaye soti 7:55 am - 3:15 pm, ki gen ladan tou de manje midi.
Elèv yo vin isit la:
* pou yon kote trankil pou travay
* pou pran/reprann tès ak egzamen rate yo
* pou enprime dokiman pou klas yo
* pou tcheke yon Chromebook pou kèk èdtan
* pou jwenn sipò ak klas yo
* pou yo tcheke devwa yo pou kèk klas matematik
* pou tcheke liv lekti
* pou jwenn sipò ak PPBEA (Pikes Peak Business and Education Alliance)

Ki edikasyon ou ye?
"BA nan Matematik ak Enfòmatik Enfòmatik ~ Colorado College 1994
MA nan ansèyman ~ Colorado College 1996
MOS: Asosye
MOS: Outlook, Word, Excel, PowerPoint"
Ki pwojè klas ou pi renmen nan CEC?
"Pi Jou! Elèv yo ka travay pou minit jiska mwa memorize pi a plis pase 100 kote desimal. Leson Jou Pi a gen ladann chante sou pi, istwa pi, piems (ekri lè l sèvi avèk chif pi pou detèmine longè mo), evènman enpòtan nan jou pi, jwenn anivèsè nesans ou nan pi, memorizasyon pi, ak manje pi(e) ak lòt bagay wonn tankou bonbon ak tat pitza!"
Ki sa ki pastan ou deyò lekòl la?
Leson patikilye Matematik, Pokemon Go Team Mystic, Penti Wòch/Mozayik ak 719 Wòch Kindness, Origami Stellated Octahedra/Icosahedra, Audiobooks, Vwayaje, Bèt ak sipò Sosyete Imanite Rejyon Pikes Peak la, Igo/Baduk/Weichi Player ki pa souvan.”
Kisa misyon CEC a vle di pou ou?
"Si ou vle li, ale jwenn li! Moun yo ale pi wo a pou sipòte elèv yo isit la. Gen opòtinite etonan ki disponib pou elèv nan CEC! Eksperyans ou isit la se sa ou fè li! Fè li bèl bagay!" 

 

Pou w jwenn Karen Jordan, voye yon imèl ba li nan karen.jordan@coloradoearlycolleges.org.

Tradwi »