Pwen Enpòtan Elèv yo: Felisitasyon pou Moun k ap resevwa Bousdetid CSI ki soti nan CEC Douglas County!

Ane sa a, otorizasyon lekòl nou an, Charter School Institute, te selebre 20yèm anivèsè li nan edikasyon. Pou komemore anivèsè espesyal sa a, yo te kreye yon opòtinite bous pou elèv lekòl segondè ki gradye nan lekòl CSI yo, an patenarya ak Ready CO, Daniels Fund, ak Fondasyon Donnell-Kay. "Tèm" yo pou bous anivèsè sa a se te enpak lekòl la. Pami tout aplikan yo, Colorado Early Colleges Douglas County te gen 3 ganyan prim!

Felisitasyon pou moun k ap resevwa sa yo:
Caterra Caudle, CEC Castle Rock
Etan Wolfe, CEC Parker
Elizabeth Ohm, CEC Inverness

Pou aprann plis sou 20 ane enpak CSI a, vizite https://www.csi.state.co.us/20yearsofimpact/.

Tankou pòs sa a?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Plis posts

Tradwi »