Kontakte Nou

CECA_OurSchools_300x300
Lendi Madi Mèkredi Jedi Vandredi
Orè Biwo
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
Orè pandan ete*
Fèmen
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
Fèmen

*22 me – 21 jiyè | Gade kalandriye pou jou ferye ak fèmti biwo yo

CECCR_OurSchools_300x300
Lendi Madi Mèkredi Jedi Vandredi
Orè Biwo
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
Orè pandan ete*
Fèmen
9:00a - 3:00p
9:00a - 3:00p
9:00a - 3:00p
Fèmen

*22 me – 21 jiyè | Gade kalandriye pou jou ferye ak fèmti biwo yo

CECCS_OurSchools_300x300
Lendi Madi Mèkredi Jedi Vandredi
Orè Biwo
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
Orè pandan ete*
Fèmen
9:00a - 1:00p
9:00a - 1:00p
9:00a - 1:00p
Fèmen
Orè pandan ete**
9:00a - 1:00p
9:00a - 1:00p
9:00a - 1:00p
9:00a - 1:00p
9:00a - 1:00p

*22 me – 21 jiyè | **Out 1 – Out 10 |Gade kalandriye pou jou ferye ak fèmti biwo yo

CEC_Logo_Square

Tanpri sonje: Apati ane eskolè 2024-2025 k ap vini an, kote kanpis CEC Inverness nou an pral rele CEC Douglas County North. Enfòmasyon kontak ak lè operasyon yo ap rete menm jan an. 

Lendi Madi Mèkredi Jedi Vandredi
Orè Biwo
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
Orè pandan ete*
Fèmen
8:00a - 3:30p
8:00a - 3:30p
8:00a - 3:30p
Fèmen

*22 me – 21 jiyè | Gade kalandriye pou jou ferye ak fèmti biwo yo

CECFCHS_OurSchools_300x300
Lendi Madi Mèkredi Jedi Vandredi
Orè Biwo
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:30p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 3:30p
Orè pandan ete*
Fèmen
7:50a - 2:45p
7:50a - 2:45p
7:50a - 2:45p
Fèmen

*15 me – 21 jiyè | Gade kalandriye pou jou ferye ak fèmti biwo yo

CEFCMS_OurSchools_300x300
Lendi Madi Mèkredi Jedi Vandredi
Orè Biwo
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:30p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 3:30p
Orè pandan ete*
Fèmen
8:00a - 3:00p
8:00a - 3:00p
8:00a - 3:00p
Fèmen

*15 me – 21 jiyè | Gade kalandriye pou jou ferye ak fèmti biwo yo

SubPage_HeaderImage_Inverness
Lendi Madi Mèkredi Jedi Vandredi
Orè Biwo
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
Orè pandan ete*
Fèmen
8:00a - 3:30p
8:00a - 3:30p
8:00a - 3:30p
Fèmen

*22 me – 21 jiyè | Gade kalandriye pou jou ferye ak fèmti biwo yo

CECP_OurSchools_300x300
Lendi Madi Mèkredi Jedi Vandredi
Orè Biwo
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
Orè pandan ete*
Fèmen
8:00a - 3:30p
8:00a - 3:30p
8:00a - 3:30p
Fèmen

*22 me – 21 jiyè | Gade kalandriye pou jou ferye ak fèmti biwo yo

CECWindsor_OurSchools_300x300
Lendi Madi Mèkredi Jedi Vandredi
Orè Biwo
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
Orè pandan ete*
Fèmen
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
Fèmen

*22 me – 21 jiyè | Gade kalandriye pou jou ferye ak fèmti biwo yo

CEC_Logo_Square

Tanpri sonje: Apati ane eskolè 2024-2025 k ap vini an, kote kanpis CEC Inverness nou an pral rele CEC Douglas County North. Enfòmasyon kontak ak lè operasyon yo ap rete menm jan an. 

Lendi Madi Mèkredi Jedi Vandredi
Orè Biwo
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
Orè pandan ete*
Fèmen
8:00a - 3:00p
8:00a - 3:00p
8:00a - 3:00p
Fèmen

*15 me – 21 jiyè | Gade kalandriye pou jou ferye ak fèmti biwo yo

CEC_Logo_Square
Lendi Madi Mèkredi Jedi Vandredi
Orè Biwo
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
Orè pandan ete*
Fèmen
8:00a - 3:00p
8:00a - 3:00p
8:00a - 3:00p
Fèmen

*15 me – 21 jiyè | Gade kalandriye pou jou ferye ak fèmti biwo yo

CEC_Logo_Square
Lendi Madi Mèkredi Jedi Vandredi
Orè Biwo
8:00a - 4:00p
8:00a - 4:00p
8:00a - 4:00p
8:00a - 4:00p
Fèmen
Orè pandan ete*
Fèmen
8:00a - 4:00p
8:00a - 4:00p
8:00a - 4:00p
Fèmen

*15 me – 21 jiyè | Gade kalandriye pou jou ferye ak fèmti biwo yo

CEC_Logo_Square
Lendi Madi Mèkredi Jedi Vandredi
Orè Biwo
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
Orè pandan ete*
Fèmen
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
Fèmen

*15 me – 21 jiyè | Gade kalandriye pou jou ferye ak fèmti biwo yo

CEC_Logo_Square
Lendi Madi Mèkredi Jedi Vandredi
Orè Biwo
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
Orè pandan ete*
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
7:30a - 4:00p
Fèmen

*1 jen – 21 jiyè | Gade kalandriye pou jou ferye ak fèmti biwo yo

Èske w ta renmen yon reprezantan CEC kontakte w?

Tradwi »