otè: Brenda Rhodes (Brenda Rhodes)

Paj Akèy / Brenda Rhodes
Reyinyon Konsèy Administrasyon CEC – 19 Novanm 2021 @ 1:30 pm
Post

Reyinyon Konsèy Administrasyon CEC – 19 Novanm 2021 @ 1:30 pm

Reyinyon Konsèy Administrasyon CEC a se Vandredi 19 novanm 2021, a 1:30 pm nan CEC Aurora, CEC Fort Collins, ak nòmalman atravè Microsoft Teams. Ajanda reyinyon an, ki gen ladann adrès lekòl yo ak lyen reyinyon Microsoft Teams la, yo afiche sou paj wèb Konsèy Administrasyon CEC a. Dat: Vandredi, 19 novanm 2021 Lè: 1:30 pm Kote: Gade Agenda

Tradwi »