kategori: CEC Colorado Springs

Paj Akèy / CEC Colorado Springs
Reyinyon Konsèy Administrasyon CEC – 18 Novanm 2022 @ 3:30 pm
Post

Reyinyon Konsèy Administrasyon CEC – 18 Novanm 2022 @ 3:30 pm

Reyinyon Konsèy Administrasyon CEC a se vandredi 18 novanm 2022 a 3:30 pm epi yo pral fèt nòmalman atravè Microsoft Teams. Ajanda reyinyon an, ki gen ladan l lyen reyinyon Microsoft Teams la, afiche sou paj wèb Konsèy Administrasyon CEC a. Dat: Vandredi, 18 novanm 2022 Lè: 3:30 pm Kote: Microsoft Teams

Marta Taylor | Pwen Enpòtan Elèv CECCS
Post

Marta Taylor | Pwen Enpòtan Elèv CECCS

Marta Taylor, etidyan dezyèm ane CEC Colorado Springs, se premye etidyan semès sa a, epi dezyèm etidyan nan istwa CECCS ki genyen tout 10 Sètifikasyon Microsoft Office yo. Li te genyen sètifikasyon nan vèsyon 2019 nan Outlook, Word, PowerPoint, Excel, Ekspè Aksè, Ekspè Pawòl, ak Ekspè Excel. Li te akòde tou Microsoft...

CECCS- Kondwi manje pou fèt Thanksgiving
Post

CECCS- Kondwi manje pou fèt Thanksgiving

CECCS ap òganize yon konkou manje pou Thanksgiving kounye a jiska 16 novanm! Donasyon yo pral benefisye fanmi CECCS ki nan bezwen yo. Fanmi ki nan bezwen yo ka enskri atravè fòm sa a: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GVtudcS0wU2uY2kxeXaK9Mdjp8w_hmBOobCHjA_FnslUODEyMUw4S0pJVlFXTTIyOF4:1E.FR gwosè bwat/bwat = 10 pwen Aksepte: Pwa vèt, mayi, sòs seriz, fars...

CEC nan nouvèl la: CEC Inverness chwazi kòm 9News Cool School of the Month!
Post

CEC nan nouvèl la: CEC Inverness chwazi kòm 9News Cool School of the Month!

Colorado Early Colleges Inverness ak CEC Network te fèk rekonèt pa 9News nan Denver nan seri "Cool School" yo pou pwogram etonan nou ofri pou non sèlman elèv kanpis Inverness nou yo, men elèv yo atravè rezo kanpis nou yo ak nan tout eta atravè pwogram sou entènèt nou an.

Aplikasyon pou Pwogram Bousdetid Daniels la louvri 9/15
Post

Aplikasyon pou Pwogram Bousdetid Daniels la louvri 9/15

Aplikasyon pou Pwogram Bousdetid Daniels la ap ouvri 15 septanm ak yon dat limit 15 oktòb. Apèsi sou bousdetid: https://www.danielsfund.org/scholarships/daniels-scholarship-program/overview Chak ane, benefisyè yo resevwa jiska $100,000 pou dwe aplike nan nenpòt ki de oswa kat ane, san bi likratif, kolèj oswa inivèsite akredite nan peyi Etazini, tou depann de bezwen finansye. Nouvo pou ane sa a! Pou...

Tradwi »