kategori: Main Landing Page

Akèy / Main Landing Page
Reyinyon Konsèy Administrasyon CEC – 20 janvye 2023 @ 3:30 pm
Post

Reyinyon Konsèy Administrasyon CEC – 20 janvye 2023 @ 3:30 pm

Reyinyon Konsèy Administrasyon CEC a se vandredi 20 janvye 2023 a 3:30 pm epi yo pral fèt nòmalman atravè Microsoft Teams. Ajanda reyinyon an, ki gen ladan l lyen reyinyon Microsoft Teams la, afiche sou paj wèb Konsèy Administrasyon CEC a. Dat: Vandredi, 20 janvye 2023 Lè: 3:30 pm Kote: Ekip Microsoft

CEC nan nouvèl la: Tom Smith CEC a ak fanmi Howie Join Parent Exchange
Post

CEC nan nouvèl la: Tom Smith CEC a ak fanmi Howie Join Parent Exchange

Tom Smith, Direktè Egzekitif CEC Online Campus, te rejwenn Tillie Elvrum pou The Parent Exchange semèn sa a pou l pale de tout avantaj ak opòtinite Campus Online CEC a genyen pou l ofri!

Fanmi Howie te rantre nan epizòd semèn sa a tou pou bay yon gade andedan sou yo te enskri nan Campus Entènèt CEC a nan tou de pèspektiv elèv ak paran.

Gade epizòd la konplè isit la:

CEC nan nouvèl la: CEC Inverness chwazi kòm 9News Cool School of the Month!
Post

CEC nan nouvèl la: CEC Inverness chwazi kòm 9News Cool School of the Month!

Colorado Early Colleges Inverness ak CEC Network te fèk rekonèt pa 9News nan Denver nan seri "Cool School" yo pou pwogram etonan nou ofri pou non sèlman elèv kanpis Inverness nou yo, men elèv yo atravè rezo kanpis nou yo ak nan tout eta atravè pwogram sou entènèt nou an.

Aplikasyon pou Pwogram Bousdetid Daniels la louvri 9/15
Post

Aplikasyon pou Pwogram Bousdetid Daniels la louvri 9/15

Aplikasyon pou Pwogram Bousdetid Daniels la ap ouvri 15 septanm ak yon dat limit 15 oktòb. Apèsi sou bousdetid: https://www.danielsfund.org/scholarships/daniels-scholarship-program/overview Chak ane, benefisyè yo resevwa jiska $100,000 pou dwe aplike nan nenpòt ki de oswa kat ane, san bi likratif, kolèj oswa inivèsite akredite nan peyi Etazini, tou depann de bezwen finansye. Nouvo pou ane sa a! Pou...

Tradwi »