CEC Colorado Springs resevwa sibvansyon Colorado Springs Utilities pou sipòte Robotics!

CEC Colorado Springs kontan dèske li resevwa yon sibvansyon $2,500 ki soti nan Colorado Springs Utilities Community Focus Fund! Yo pral itilize prim lan pou achte materyèl STEM tankou twous sal klas Vex IQ ak sistèm bot V5. 

Pwogram CECCS Robotics angaje nan avansman Robotics atravè edikasyon ak konpetisyon. Elèv robotik CECCS yo travay dirèkteman ak VEX robotics pou aprann non sèlman konpetans nan mond reyèl la nan pwogramasyon ak bati robo, men tou, bati ekip, kominikasyon, ak kolaborasyon. Sibvansyon sa a pral ede bay zouti adisyonèl pou elaji konesans ak konpetans etidyan robotik aktyèl ak pwochen yo.

Si oumenm oswa yon moun ou konnen ki enterese sipòte CEC Colorado Springs Robotics, klike isit la fè yon kado.

Tankou pòs sa a?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Plis posts

Tradwi »