Me Reyinyon Konsèy Administrasyon CEC – 23 me 2024 @ 3:30 pm

Reyinyon Konsèy Administrasyon CEC a ap fèt Jedi 23 me 2024 a 3:30 pm nòmalman atravè Microsoft Teams. Ajanda reyinyon an, ki gen ladan lyen reyinyon Microsoft Teams la, yo afiche sou paj wèb CEC Konsèy Administrasyon an.

Dat: Jedi 23 me 2024
Tan: 3:30 pm
Kote: Pwatikman atravè ekip Microsoft

Tankou pòs sa a?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Plis posts

Tradwi »