Sipòte Lyon Konsèy Elèv nou yo!

Konsèy etonan etidyan nou an envite ou avèk tout kè w pou w rantre nan yo grasa kado jenere w la nan non efò yo pou ranmase lajan yo pou evènman elèv yo tankou retounen lakay ak bal, ak lòt aktivite kominote lekòl la!

Ou ka chwazi nan youn nan kantite don nou yo prereglaj oswa chwazi Lòt epi antre yon kantite kado ou chwazi. Epi tanpri asire w ou itilize bwat kòmantè ki toupre anba fòm lan pou pataje nenpòt enfòmasyon ou ta renmen nou konnen!

Pou aprann plis sou don nan Kolorado Bonè Kolèj, tanpri kontakte:

Jennifer Malenky, mba, CFRE
Direktè filantropik ak patenarya estratejik

Tradwi »