Fè Don nan Pwogram Robotik CEC Fort Collins

Patisipasyon elèv nan pwogram robotik mete yo an kontak dirèk ak ladrès 21yèm syèk la ki gen ladan kodaj, jeni, ak metòd syantifik la nan yon fason amizan ak angaje - nou pa mansyone benefis adisyonèl nan bati esansyèl travay ann ekip ak ladrès lidèchip. Sipòte ekip prim-genyen robotics nou yo ak kado ou a ede kouvri depans pou twous robotics, anrejistreman ekip, ak pri evènman konpetitif.

Pou aprann plis sou don nan Kolorado Bonè Kolèj, tanpri kontakte:

Jennifer Malenky, mba, CFRE
Direktè filantropik ak patenarya estratejik

Tradwi »