CECFC SAC Kondwi dirèk

School Accountability Committee (SAC) nan CEC Fort Collins konnen ke li pran yon vilaj - ak ase resous - pou ogmante ak edike timoun nou yo.

Direct Drive se pi gwo efò pou ranmase lajan nou nan ane a, epi li pral ede nan bay resous nan pwogram edikasyonèl yo ak sipò elèv ki ede fè CEC Fort Collins yon lekòl eksepsyonèl ak pi bon anviwònman aprantisaj posib pou tout elèv yo.

Nou apresye vizit ou nan paj don Dirèk Drive nou an. Nenpòt kantite lajan ede epi nou di ou mèsi pou sipò ou!

YON SEMÈN SÈLMAN! DONE JODI A!
Kounye a jiska 8 oktòb

Pou nenpòt kesyon sou ranmase lajan dirèk Drive nou an, tanpri imèl cecfcsac@gmail.com.

Pou aprann plis sou don nan Kolorado Bonè Kolèj, tanpri kontakte:

Jennifer Malenky, mba, CFRE
Direktè filantropik ak patenarya estratejik

Tradwi »