Pwen Enpòtan elèv yo: Felisitasyon a CEC Colorado Springs Salutatorian, Amanda Lukasavige!

Felisitasyon a CEC Colorado Springs Class of 2024 Salutatorian, Amanda Lukasavige! Amanda te gradye ak diplòm lekòl segondè li, diplòm asosye nan boza, sètifika kominikasyon pwofesyonèl, sètifika Adobe Illustrator, sètifika Linux Pro, sètifika Cyber ​​Defense Pro, sètifika Security Pro, IT Fundamentals Pro sètifika, IT Fundamentals + sètifika, Microsoft Office Associate sètifika, ak Sètifika aplikasyon kle IC3. Pandan li te nan lekòl segondè, Amanda te travay kòm estajyè IT CECCS la epi li te pratike kòm yon atis sirk. Apre gradyasyon, li planifye pou pouswiv yon travay IT pandan y ap kontinye travay sirk li sou baskètbòl ayeryen sou bò a. Byen ale, Amanda, nou pa ka tann pou wè ki sa avni ou kenbe!

Tankou pòs sa a?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Plis posts

Tradwi »