Pwen Enpòtan Elèv yo: Felisitasyon a CEC Parker Salutatorian, Gustav Blom!

Felisitasyon a CEC Parker Class of 2024 Salutatorian, Gustav Blom! Gustav pral gradye ak diplòm lekòl segondè li ak asosye nan syans degre. Pandan li te nan lekòl segondè li te yon pati nan National Honor Society ak klib matematik la. Li rekonesan anpil pou zanmi li te fè nan CECP yo epi pou l te kapab pouswiv klas ki enterese l. Apre gradyasyon, li planifye ale nan Colorado School of Mines pouswiv yon diplòm bakaloreya nan jeni mekanik oswa syans done. Byen ale, Gustov, nou pa ka tann pou wè ki sa avni ou kenbe!

Tankou pòs sa a?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Plis posts

Tradwi »