Pwen Enpòtan Elèv yo: Felisitasyon a CEC Parker Valedictorian, Wyatt McCoy!

Felisitasyon a CEC Parker Klas Valedictorian 2024 la, Wyatt McCoy! Wyatt gradye ak diplòm lekòl segondè li ak asosye nan syans degre. Pandan li te nan lekòl segondè, Wyatt te yon manm nan Mu Alpha Theta, National Honor Society, klib Panyòl, ak prezidan klib matematik. Li te sèvi tou kòm yon titè kanmarad. Apre gradyasyon, Wyatt pral ale nan São Paulo Brezil pou sèvi yon misyon pou Legliz Jezikri pou Sen Dènye Jou yo. Apre li retounen lakay li, li planifye pou l pouswiv yon diplòm bakaloreya nan jeni ayewospasyal. Byen ale, Wyatt, nou pa ka tann pou wè ki sa avni ou kenbe!

Tankou pòs sa a?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Plis posts

Tradwi »