filtè

Chanje nenpòt nan entrain yo fòm ap lakòz lis la nan evènman rafrechi ak rezilta yo filtre.

Tout Jou

Seremoni pwomosyon 8yèm ane

4435 N Chestnut St, Colorado Springs, CO 80907 4435 N Chestnut St., Colorado Springs

Jedi 12 me rive elèv klas 8yèm ane 8:30am (MS Kafeterya)Arive paran/fanmi 8:30am (Sal Evènman Basecamp)Seremoni pwomosyon kòmanse 9:00amCECCS Campus MS Sal Evènman *Yo voye lòt detay enpòtan dirèkteman bay CECCS 8yèm ane...

CECA Prospective Family Tour – 12 me

1400 S Abilene St, Aurora, CO 80012 1400 S Abilene St., Aurora

Enskri anba a, pou yon reyinyon entèaktif enfòmasyonèl sou opòtinite edikasyon inik nan Colorado Early Colleges Aurora. High-schooler ou ka touche yon diplòm kolèj 2-ane oswa sètifikasyon endistri an menm tan an kòm diplòm lekòl segondè yo. Divès opòtinite homeschool disponib tou.

Gratis

Pwomosyon 8yèm ane – 12 me

4424 Inovasyon Drive, Fort Collins, CO 80525 4424 Inovasyon Drive, Fort Collins

Vini non, vin jwenn nou pou pwomosyon 8yèm ane CECFC West MS ki pral fèt nan Oditoryòm CECFC HS.

Tradwi »