Fanmi & Elèv yo

Resous adisyonèl

MENI

Resous Campus sou Entènèt

Li enpòtan pou elèv yo gen zouti ak resous yo bezwen pou yo reyisi. Paj sa a bay aksè rapid nan telechajman, leson patikilye ak plis ankò.

Spark Edikasyon

Spark Education se yon sistèm jesyon aprantisaj ki bay kad pou pwosesis edikasyon an nan CEC Online Campus. Aplikasyon entènèt sa a bay aksè a kou, leson, devwa, nòt, ak plis ankò.

20 Avèk Tom

Pwograme yon reyinyon 20 minit ak Tom Smith, Direktè Egzekitif Edikasyon Online.

Rankontre ak yon Pwofesè

Pwograme yon reyinyon ak yon pwofesè CEC Online Campus.

Telechajman, Gid ak Leson patikilye

Chwazi yon Kategori:

Tradwi »