Sèvis Manje CEC

Sèvis Manje CEC kwè ke fre fè tout manje ka chanje mond lan. Nou angaje nou nan kreye manje bon plat ak nourisan nan yon modèl pwogram fèm-a-lekòl nan tout kanpis nou yo. Pwogram dejene ak manje midi nou an bay manje ki dinamize elèv nou yo pou yo ka maksimize objektif edikatif yo pandan y ap fè tout moun ki mache nan kafe nou yo konnen yo fè pati yon kominote ki apresye yo. Kèk nan fournisseurs lokal nou yo se Farms Zwazo Wouj, Royal Crest Dairy ak Lone Pine Konpayi Bèt nan plim wouj.

Kwizin CEC Aurora nou an bay manje pou kanpis Aurora ak Inverness nou yo ak kwizin CEC Fort Collins nou an bay manje pou twa kanpis nou yo nan Fort Collins ak kanpis Windsor nou an.

Repa nan CEC Colorado Springs 6-12 lakou lekòl la yo kounye a yo bay nan Colorado Springs Distri Lekòl la 11 ak enfòmasyon ki disponib sou paj lekòl la CECCS yo aprann plis. Planifikasyon ak konstriksyon pou ouvèti yon nouvo kwizin sou lakou lekòl la CEC Colorado Springs 6-12 nan 2022 se nan-pwogrè.

Dejene prepare ak manje midi yo kounye a pa disponib nan kanpis Castle Rock nou yo ak Parker men nou ap travay avèk dilijans yo ofri tou de nan fiti prè.

4424 Inovasyon Drive
1400 S. Abilene St.

Enfòmasyon enpòtan pou fanmi yo

CEC Kitchen Dejene & Meni Manje midi

Asire ou ke ou chwazi Kolorado Bonè Kolèj Fort Collins oswa Aurora nan filtre a kòm default la se Animas High School epi chwazi manje maten oswa manje midi.

Gratis & Redwi Aplikasyon Manje midi

Menm avèk manje gratis pou tout timoun, nou toujou mande TOUT Fanmi yo pou yo ranpli aplikasyon pou manje midi gratis ak redwi 2020-2021. Distri nou an se Colorado Charter School Institute. Aplikasyon w lan ogmante finansman eta nou yo ak sibvansyon ke nou ka bay elèv yo. Jis kèk minit nan tan ou ka ede tout elèv yo. Menm si ou pa panse ou kalifye, li ede lekòl nou an si ou ranpli aplikasyon an pou manje gratis ak manje ki redwi.

Gratis / Redwi lyen aplikasyon yo bay anba a.
Pou kesyon sou aplikasyon w lan, kontakte Ilene Agustin nan ileneagustin@csi.state.co.us. Ou dwe aplike chak ane pou resevwa benefis yo.

TITANFamilyPortal2019
TITANFamilyPortalFAQ

Liv resèt ak politik chaje

Pou aprann plis sou don nan kwizin grate nou an, resèt nou yo oswa kesyon jeneral, tanpri kontakte:

Jeannine Davison
Direktè Sèvis Manje

Pou nenpòt kesyon sou TITAN Portal oswa gratis ak redwi manje midi, tanpri kontakte:

Renda Jost
Manadjè Manadjè Biznis Sèvis

Tradwi »