Fè don nan Pwogram Robotics CEC Colorado Springs

Patisipasyon elèv yo nan pwogram robotik mete yo an kontak dirèk ak ladrès 21yèm syèk la ki gen ladan kodaj, jeni, ak metòd syantifik la nan yon fason amizan ak enteresan - san nou pa mansyone benefis adisyonèl nan bati travay ann ekip esansyèl ak ladrès lidèchip. Sipòte ekip robotik nou yo ak kado ou pou ede kouvri depans pou twous robotik, anrejistreman ekip yo, ak depans konpetitif evènman yo.

Si w enterese nan parennaj antrepriz pou Ekip Robotics CECCS nou an, tanpri klike isit la pou pake parennaj nou an.

Pou aprann plis sou don nan Kolorado Bonè Kolèj, tanpri kontakte:

Jennifer Malenky, mba, CFRE
Direktè filantropik ak patenarya estratejik

Tradwi »