Bay CEC Inverness High School

Ki jan fyè ak frisonen nou te louvri pòt lakou lekòl la nou yo nan sezon otòn la nan 2020 ak kòmanse ofri fanmi yo nan Douglas County ak pi lwen pase yon lòt kote jwenn aksè nan pi bon opòtinite yo posib nan direksyon pou reyalize siksè akademik ak karyè pou elèv yo. Nou apresye vizit ou jodi a nan sipò lekòl nou an pandan n ap kontinye travay nou yo vin yon adisyon enpòtan nan kominote sa a enèjik ak akeyan!

Kado ou a Lion Summit Fund la ede misyon an jeneral nou boujonnen nan sipòte inovasyon nan opsyon aprantisaj elèv yo, elèv elit konseye pou kolèj ak preparasyon pou karyè, ogmante disponiblite pou leson patikilye ak konsèy, karyè ak ekspansyon edikasyon teknik, pwogram devlopman mendèv, sèvis elèv yo ak byennèt resous, ak plis ankò.

Klike la a bay!

Ofri elèv nou yo opòtinite pou yo patisipe nan klib ak aktivite ki pa nan kourikoulòm yo ede nou mennen yo pi lwen pase enpòtans nòt ak nòt egzamen yo. Li pèmèt yo dekouvri nouvo pasyon, aplike konpetans akademik yo andeyò salklas la, angaje ak lòt moun epi devlope ladrès endividyèl lidèchip ak travay ann ekip, epi devlope konfyans nan tèt yo pandan y ap avanse nan objektif yo nan lavni.

Lidè biznis nan lavni nan Amerik yo (FBLA) – Patisipasyon nan FBLA ede prepare elèv nou yo pou karyè nan biznis atravè konpetisyon akademik, devlopman lidèchip, ak pwogram edikasyon. Manm FBLA yo jwenn konesans, konpetans, ak eksperyans nan mond biznis la pandan y ap ekspoze a plizyè chemen karyè epi yo wè sik biznis la nan tout sektè yo.

Konesans Bowl – Sipòte elèv CEC Inverness nou yo ki te aksepte defi pou fè konpetisyon an 2024 la Kolorado Konesans Bowl tounwa epi rive nan tèt la! Knowledge Bowl se non plizyè konpetisyon entèdisiplinè akademik ki sanble ak bòl egzamen atravè Etazini ak mond lan. Knowledge Bowl nan Colorado anjeneral enplike ekip ki gen kat a sis elèv k ap eseye reponn kesyon nan yon wonn ekri ak plizyè jij oral, ak gayan an se ekip la ki gen pi gwo kantite pwen nan fen rankont la.

Lion Tech/IT Cybersecurity Ekip – Ekip Inverness nou an patisipe nan konpetisyon epi aprann sou teknoloji ak analiz risk an relasyon ak IT ak cybersecurity. Li konekte ak chemen karyè IT nou an ki prepare elèv yo pou yon karyè nan syans enfòmatik, teknoloji rezo oswa sibèsekirite, epi li ede yo demontre konpetans nan konpreyansyon yo sou elektwonik, teyori dijital debaz, kòz ak prevansyon vyolasyon sekirite Entènèt, oswa pwogramasyon.

Konsèy Elèv Inverness – Konsèy etonan etidyan nou an envite ou avèk tout kè w pou w rantre nan yo grasa kado jenere w la nan non efò yo pou ranmase lajan yo pou evènman elèv yo, tankou retounen lakay, bal, ak lòt aktivite kominote lekòl la!

Jeneral/Lòt – Si ou ta renmen bay Aktivite Elèv yo men ou pa gen preferans pou yon klib/aktivite espesifik, tanpri chwazi opsyon Jeneral la. Si ou ta renmen bay yon klib/aktivite ke ou pa wè nan lis la, tanpri chwazi opsyon Jeneral la epi presize nan seksyon kòmantè ki klib/aktivite ou ta renmen sipòte.

Klike la a bay!

Nou pa t 'kapab gen plis fyè bay opòtinite sa a remèsye pwofesè devwe nou yo ak anplwaye yo pou pwofesyonalis yo, pèseverans, ak angajman enkondisyonèl nan siksè elèv ane pase lekòl sa a ak kado espesyal ou apresyasyon.

Klike la a bay!

Pou aprann plis sou don nan Kolorado Bonè Kolèj, tanpri kontakte:

Jennifer Malenky, mba, CFRE
Direktè filantropik ak patenarya estratejik

Tradwi »