Sipòte Fon CECI Lion Summit

Kado ou a Lion Summit Fund la ede misyon an jeneral nou boujonnen nan sipòte inovasyon nan opsyon aprantisaj elèv yo, elèv elit konseye pou kolèj ak preparasyon pou karyè, ogmante disponiblite pou leson patikilye ak konsèy, karyè ak ekspansyon edikasyon teknik, pwogram devlopman mendèv, sèvis elèv yo ak byennèt resous, ak plis ankò.

Pou aprann plis sou don nan Kolorado Bonè Kolèj, tanpri kontakte:

Jennifer Malenky, mba, CFRE
Direktè filantropik ak patenarya estratejik

Tradwi »