Sipòte CEC Parker Book Drive!

Fè yon kado bay CECP Book Drive pou ede nou ankouraje yon lanmou pou lekti ak bati abitid lekti dirab nan elèv nou yo atravè achte woman, magazin ak woman grafik ki enterese anpil!

Pou aprann plis sou don nan Kolorado Bonè Kolèj, tanpri kontakte:

Jennifer Malenky, mba, CFRE
Direktè filantropik ak patenarya estratejik

Tradwi »