Sipòte Aktivite Elèv nou yo nan CEC Parker!

Ofri elèv nou yo opòtinite pou yo patisipe nan klib ak aktivite ki pa nan kourikoulòm yo ede nou mennen yo pi lwen pase enpòtans nòt ak nòt egzamen yo. Li pèmèt yo dekouvri nouvo pasyon, aplike konpetans akademik yo andeyò salklas la, angaje ak lòt moun epi devlope ladrès endividyèl lidèchip ak travay ann ekip, epi devlope konfyans nan tèt yo pandan y ap avanse nan objektif yo nan lavni.

Lidè biznis nan lavni nan Amerik yo (FBLA) – Patisipasyon nan FBLA ede prepare elèv nou yo pou karyè nan biznis atravè konpetisyon akademik, devlopman lidèchip, ak pwogram edikasyon. Manm FBLA yo jwenn konesans, konpetans, ak eksperyans nan mond biznis la pandan y ap ekspoze a plizyè chemen karyè epi yo wè sik biznis la nan tout sektè yo.

Etidyan Okipasyon Sante Amerik yo (HOSA) – HOSA aktivman ankouraje opòtinite karyè nan endistri sante a ak amelyore livrezon bon jan kalite swen sante bay tout moun. Patisipasyon nan òganizasyon mondyal sa a, ki dirije pa etidyan, pèmèt manm yo vin lidè nan kominote sante mondyal la atravè edikasyon, kolaborasyon, ak eksperyans.

Sosyete Onè Nasyonal (NHS) – NHS se sou otonòm, chanpyon, ak rekonèt elèv ki byen awondi. Patisipasyon elèv nan NHS pèmèt yo ak ekipe yo ak konesans ak ladrès pou yo vin lidè transfòmasyon nan lekòl yo, kominote yo, ak pi lwen.

Konsèy Etidyan Parker – Konsèy etonan etidyan nou an envite ou avèk tout kè w pou w rantre nan yo grasa kado jenere w la nan non efò yo pou ranmase lajan yo pou evènman elèv yo, tankou retounen lakay, bal, ak lòt aktivite kominote lekòl la!

Jeneral/Lòt – Si ou ta renmen bay Aktivite Elèv yo men ou pa gen preferans pou yon klib/aktivite espesifik, tanpri chwazi opsyon Jeneral la. Si ou ta renmen bay yon klib/aktivite ke ou pa wè nan lis la, tanpri chwazi opsyon Jeneral la epi presize nan seksyon kòmantè ki klib/aktivite ou ta renmen sipòte.

Pou aprann plis sou don nan Kolorado Bonè Kolèj, tanpri kontakte:

Jennifer Malenky, mba, CFRE
Direktè filantropik ak patenarya estratejik

Tradwi »