CEC Windsor Teachers & Staff Apresyasyon

Nou pa t 'kapab gen plis fyè bay opòtinite sa a remèsye pwofesè devwe nou yo ak anplwaye yo pou pwofesyonalis yo, pèseverans, ak angajman enkondisyonèl nan siksè elèv ane pase lekòl sa a ak kado espesyal ou apresyasyon.

Tanpri sonje tout kado lajan yo bay CEC Windsor Teacher and Staff Appreciation Fund pral sipòte rekonesans pou tout pwofesè ak anplwaye CEC Windsor. Pwofesè espesifik ak anplwaye yo pa kapab resevwa kado lajan.

Pou aprann plis sou don nan Kolorado Bonè Kolèj, tanpri kontakte:

Jennifer Malenky, mba, CFRE
Direktè filantropik ak patenarya estratejik

Tradwi »