Sipòte Pwogram CEC Windsor STEM nou an!

Ede ranfòse efò nou yo pou kiltive ak matirite elèv nou yo nan pwogram sa a pratik, ki baze sou rechèch, ak ki baze sou pwojè pandan y ap pouswiv yon mantalite kwasans nan syans, teknoloji, jeni ak matematik! Kado ou a pral bay elèv yo resous pou yo patisipe nan pwogram ak konpetisyon k ap kontinye k ap deklannche epi ankouraje enterè yo nan STEM.

Pou aprann plis sou don nan Kolorado Bonè Kolèj, tanpri kontakte:

Jennifer Malenky, mba, CFRE
Direktè filantropik ak patenarya estratejik

Tradwi »