Bay Fon CEC Farm-To-School

Kado ou bay Fon Farm-To-School la pral ekipe ak founi kwizin lekòl nou yo ak sipòte lojistik pou nouri elèv CEC nou yo, ansanm ak kominote ki antoure yo pandan moman bezwen yo.

Pou aprann plis sou don nan Kolorado Bonè Kolèj, tanpri kontakte:

Jennifer Malenky, mba, CFRE
Direktè filantropik ak patenarya estratejik

Tradwi »