Bay Fon Akademi Lidèchip CEC

Antre nan angajman nou pou ekselans nan lidèchip pou anplwaye nou yo ak òganizasyon nou an. Kado ou bay CEC Leadership Academy ap bay sipò enpòtan nan devlopman kontinyèl objektif ak pwogram akademi yo.

Pou aprann plis sou don nan Kolorado Bonè Kolèj, tanpri kontakte:

Jennifer Malenky, mba, CFRE
Direktè filantropik ak patenarya estratejik

Tradwi »