Sipòte Fon CEC Network Summit

Sipòte efò CEC yo pou idantifye fòs ak enterè elèv yo epi maksimize potansyèl yo pou atenn objektif yo. Kado ou bay Fon Somè CEC sipòte inovasyon nan opsyon aprantisaj elèv yo, konsèy, ak kolèj ak planifikasyon karyè.

Pou aprann plis sou don nan Kolorado Bonè Kolèj, tanpri kontakte:

Jennifer Malenky, mba, CFRE
Direktè filantropik ak patenarya estratejik

Tradwi »