Komite Responsablite Lekòl (SAC)

Wòl ak Objektif:
Komite Responsablite Lekòl la (souvan refere yo kòm SAC) se yon komite konsiltatif reprezantan ki sèvi kòm yon òganizasyon de baz pou pwosesis chanjman responsablite yon lekòl la. Wòl prensipal yon SAC se konprann tout pwosedi operasyon nan lekòl la, epi si sa nesesè, fè rekòmandasyon konsènan amelyorasyon lekòl la, ki gen ladan men pa limite a sijè tankou: depans priyorite, siksè akademik, enstalasyon, ak kilti ak klima (CRS22- 11-402 (1) (b)).

Devwa nan lekòl la:
Pou bay manm komite SAC la nenpòt enfòmasyon ki nesesè pou kenbe transparans etik nan operasyon chak jou, objektif amelyorasyon lekòl la ak byennèt ak siksè moun ki gen enterè yo.

* Pa gen okenn kondisyon prezans minimòm
* Tout elèv lekòl presegondè ak lekòl segondè, anplwaye yo ak fanmi yo, ak manm kominote yo envite yo ale

Enfòmasyon SAC pa lekòl la

2020-21 à orè reyinyon SAC

Avril 20th, 2021
Me 18th, 2021

Manm CEC Aurora SAC yo

Hannah Reese - Head nan lekòl la
Ted Hans - Prezidan
Amorie Headrick - Vis Prezidan
Yuritzia Ojeda-Ayala - Sekretè
Bryan Gelles - Manm Anplwaye
Donna Jordan-Pruitt - Paran
Nan gwo - PTO
Nan Gwo - Manm Kominote a

Reyinyon Achiv yo
2020-21 SAC Reyinyon ajanda & Minit

SAC Mas 2021 Minit reyinyon yo
SAC Mas 2021 Agenda
SAC Fevriye 2021 Minit reyinyon yo
SAC Fevriye 2021 Agenda
SAC Janvye 2021 Minit reyinyon yo
SAC Janvye 2021 Agenda
SAC Desanm 2020 Minit reyinyon yo
SAC Desanm 2020 Agenda
SAC Novanm 2020 Minit reyinyon yo
SAC Novanm 2020 Agenda
SAC Oktòb 2020 Minit reyinyon yo
SAC Oktòb 2020 Agenda
SAC minit reyinyon septanm 2020
SAC Septanm 2020 Agenda

Lyen enpòtan

Règleman entèn CECA PIE

2021-22 à orè reyinyon SAC

Vandredi, 29 avril, 1:00 pm (klike pou rantre nan)

CEC Castle Rock SAC Manm yo

Cory Harbour, HOS
Maren Blind, Dwayen Akademik
Theresa Veltri, Pwofesè
Fanmi Moldowan, Paran Kominote Lekòl la
Fanmi Dusseau, Paran Kominote Lekòl la
Fanmi Dixon, Paran Kominote Lekòl la
Fanmi Adams, Paran Kominote Lekòl la
Fanmi Musgrave, Paran Kominote Lekòl la
Jill Allen, Manm Kominote

Nòt reyinyon SAC

Vini byento

2020-21 à orè reyinyon SAC

Enfòmasyon sou Orè annatant

CEC Colorado Springs SAC Manm yo
Prezidan: Kelly Gengler - Paran
Sekretè: Kristi Smith - Pwofesè
Manm:
Jennifer Daugherty - Head nan lekòl la
Kimberly Musselman - Akademik Dean
Jessie Mathis - Paran
Courtney Farrell - Pwofesè
Karen Jordan - Pwofesè
Kayla Walker - Pwofesè
Sharon Starkey - Manm Kominote a

Reyinyon Achiv yo
2020-21 SAC Reyinyon ajanda & Minit

Aksè ki disponib byento

2019-2020 SAC Reyinyon ajanda & Minit

SAC Me 2020 Minit reyinyon yo
SAC Mas 2020 Minit reyinyon yo
SAC Janvye 2020 Minit reyinyon yo
SAC Novanm 2019 Minit reyinyon yo
SAC Out 2019 Minit reyinyon yo

2021-22 à orè reyinyon SAC

Jedi 29 Mas - 5:30 - 6:30 pm
Jedi 5 me - 5:30 - 6:30 pm

CEC Inverness SAC Manm yo

Prezidan: Michael Lovett
Reprezantan fakilte: Chelsea Hull
Anrejistrè: Alex Gorelik
Reprezantan paran: David Hamilton
Chèf lekòl la: Jay Egger
Reprezantan Kominote a: Kounye a Open

Reyinyon Achiv yo

2021-22 SAC Reyinyon ajanda & Minit

Kouri Agenda Reyinyon 21-22

2020-21 SAC Reyinyon ajanda & Minit

SAC Mas 2021 Minit reyinyon yo
SAC Janvye 2021 Minit reyinyon yo
SAC Novanm 2020 Minit reyinyon yo

 

2020-21 à orè reyinyon SAC

Avril, 2021 - Dat / Lè TBD

CEC Fort Collins SAC Manm yo
Prezidan:
Susan Sasson - Paran
Ko-Prezidan: Sara Williams - Paran
Sekretè: Nicole Kidd - Paran
Trezorye: Elizabeth Thomas - Paran
Manm:
Collin Turbert - Head nan lekòl la
Karisa Hocke - Dean nan akademik yo

Reyinyon Achiv yo
2020-21 SAC Reyinyon ajanda & Minit

SAC Fevriye 2021 Minit reyinyon yo
SAC Novanm 2020 Minit reyinyon yo
SAC minit reyinyon septanm 2020

2019-2020 SAC Reyinyon ajanda & Minit

SAC Avril 2020 Minit reyinyon yo
SAC Fevriye 2020 Minit reyinyon yo
SAC Novanm 2019 Minit reyinyon yo
SAC minit reyinyon septanm 2019
SAC Out 2019 Minit reyinyon yo

Lyen enpòtan
Sit wèb Paran Resous Group
CECFC Paran Resous Group Facebook Page

2020-21 à orè reyinyon SAC

Enfòmasyon sou Orè annatant

CEC Fort Collins West Middle School SAC Manm yo

Listing Manm Disponib Talè

Reyinyon Achiv yo
2020-21 SAC Reyinyon ajanda & Minit

Aksè ki disponib byento

2021-22 à orè reyinyon SAC

February 24, 5:30-6:30pm

Manm CEC Parker SAC yo
Madam Keshia Medellin – Head of School
Madam Lily Harris – Dwayen Akademik
Madam Tara Hedberg – Pwofesè Rep
Madam Sharla Butkovich – Paran Rep
Madam Cheryl O'Brien - Kominote Rep

Reyinyon Achiv yo
2021-22 SAC Reyinyon ajanda & Minit

SAC Janvye 2022 Minit reyinyon yo

2020-21 SAC Reyinyon ajanda & Minit

SAC minit reyinyon septanm 2020
SAC Septanm 2020 Reyinyon Agenda

2019-2020 SAC Reyinyon ajanda & Minit

SAC Mas 2020 Minit reyinyon yo
SAC Mas 2020 Reyinyon Agenda
SAC Desanm 2019 Minit reyinyon yo
SAC Desanm 2019 Reyinyon Agenda
SAC Novanm 2019 Minit reyinyon yo
SAC Novanm 2019 Reyinyon Agenda

 

2020-21 à orè reyinyon SAC

Jedi 11 Mas 2021 - 3:00 pm
Jedi 29 avril 2021 - 5:30 pm

CEC Windsor SAC Manm yo

Listing Manm Disponib Talè

2021-22 SAC Reyinyon ajanda & Minit

SAC Avril 2022 Minit reyinyon yo
SAC Mas 2022 Minit reyinyon yo
SAC Oktòb 2021 Minit reyinyon yo
SAC Out 2021 Minit reyinyon yo

Reyinyon Achiv yo
2020-21 SAC Reyinyon ajanda & Minit

SAC Avril 2021 Minit reyinyon yo
SAC Mas 2021 Minit reyinyon yo
SAC Novanm 2020 Minit reyinyon yo
SAC Out 2020 Minit reyinyon yo
SAC Oktòb 2019 Minit reyinyon yo
SAC Out 2019 Minit reyinyon yo

Lyen enpòtan
Pataje panse ou ak kesyon ou yo ak Kelly Smith.

 

Tradwi »