Nouvèl CEC

Nou ankouraje kominote CEC nou yo ak fanmi yo pou yo vizite paj sa a souvan pou yo rete okouran sou nouvèl ak evènman remakab k ap fèt nan tout kanpis CEC nou yo.

Nouvèl ki soti nan lekòl nou yo

Nouvèl ki soti nan lekòl nou yo

Christina Davis nan Colorado Early College Colorado Springs te rekonèt kòm youn nan 1 pwofesè nan tout peyi a pa TestOut for Teachers Apresyasyon 50 pou ede elèv yo.
Felisitasyon pou bèl Interact Club nou an paske li te genyen prim "Ron Prascher" Rotary District 5450 "Rising Star" pou travay sèvis eksepsyonèl yo fè ane sa a! Yo
Mwa sa a, Anna Watson, yon ansyen nan Colorado Early Colleges Inverness, pral jwenn ni diplòm lekòl segondè li ak diplòm bakaloreya li nan matematik aplike.
Hannah Duncan, yon elèv 10yèm ane nan CECCS, te etabli nouvo rekò nan konpetisyon USA Powerlifting Teen Nationals nan mwa mas nan Chicago, li tabli de rekò Ameriken.
Maylin Brown, yon etidyan dezyèm nan Colorado Early Colleges Parker, te resevwa premye plas pou powèm li "Jodi a" nan Friends of the Littleton Library and Museum.
Skylar Vawter Simmons, yon etidyan nan Colorado Early Colleges Castle Rock, yo te chwazi pou reprezante Castle Rock, CO kòm yon Delege Jèn Nasyonal pou
William Navarrete Moreno ap fè yon gwo non pou tèt li, pa sèlman nan Colorado Springs, men tou atravè eta a. Soti nan gradye yon ane bonè,
Tradwi »