Lekòl nou an

Se kwayans nou fèm ke etablisman lekòl yo jwe yon gwo wòl nan aprantisaj ak reyisit e nou toujou ap pouse nan direksyon pou kreye anviwonman ki an sekirite, eksitan ak enspire pou anplwaye yo ak elèv yo nan tout lokal CEC nou an. Depi ouvèti premye kanpis lekòl segondè premye kolèj nou an an 2007 nan Colorado Springs, nou te ogmante rezo lekòl endepandan piblik nou an ak ajoute sèt lokal lekòl segondè nan kolèj, twa lokal pou elèv lekòl presegondè, plizyè lokal dirèk nan kolèj, ak yon kote. biwo administratif pou pwogram CEC Online Learning nou an. Kwasans sa a te gen ladann ajoute de (2020) kote kanpis lekòl segondè bèl nan Douglas County ak CEC Castle Rock ak CEC Inverness an 10, epi ajoute enskripsyon pou elèv klas 12yèm-6yèm ane nan lokal Windsor nou an pou yo vin CEC Windsor 12-2022 an XNUMX.

Tanpri sonje lokal CEC Fort Collins West Middle School nou an fèmen apre ane lekòl 2021-22 la. Anplwaye ak elèv yo rantre nan CEC Fort Collins Middle School, CEC Fort Collins High School, CEC Windsor 6-12, ak CEC Online Campus nou an kòmanse ak ane lekòl 2022-23 aktyèl la.

Pare pou w enskri nan CEC?

Tradwi »