Hannah Reese

Chèf lekòl la

Hannah Reese se tèt lekòl la nan Colorado Early Colleges Aurora. Li gen yon bakaloreya nan William Jewell College nan lang angle ak edikasyon, ak yon M.Ed. nan lidèchip edikasyon nan kolèj edikasyon Ameriken an. Karyè li nan edikasyon enkli ansèyman Lang Lang pou elèv ki nan klas 6-12, ak wòl lidèchip lekòl ki gen ladan asistan direktè, 504 / GT / sipèvizyon Edikasyon Espesyal, ak koòdonatè rekiperasyon. Nan tan lib li, li renmen li ak pase tan ak fanmi li!

    Tradwi »