Lily Harris

Dean akademik

Depi 2002, Lily Harris te travay nan yon varyete de pozisyon nan jaden edikasyon an. An 2006, li te kòmanse karyè li kòm yon pwofesè nan Front Range Community College anseye angle Nwayo konpozisyon. Chèche fè yon diferans pou elèv ki nan risk, li te kòmanse anseye kou sa yo menm konpozisyon nan yon lekòl charter altènatif nan Boulder, CO an 2011, li te resevwa lisans angle li nan Edikasyon Segondè e li te anseye elèv enskripsyon konkouran depi tout tan. Lily eksite nan etap nan wòl nan akademik Dean nan CECP. Li se pasyone sou aksè elèv yo touche kredi kolèj pandan ke yo nan lekòl segondè. Youn nan objektif prensipal li se sipòte enstriktè lekòl segondè ak kolèj nan bay tout elèv yo yon anviwònman aprantisaj angaje ak santre sou elèv yo nan chak sal klas sou lakou lekòl la CECP.

Madam Harris gen bakaloreya bakaloreya nan sosyoloji ak syans Azyatik nan St. Olaf College nan Minnesota ak yon MFA nan Ekriti kreyatif ak poetik nan Naropa Inivèsite nan Boulder, CO Lily ranpli sètifika ansèyman li nan Metwopoliten Inivèsite Leta.


    Tradwi »