Pablo Correa

Akademik & Karyè Konseye

Mesye Pablo Correa te fèt nan Lima, Perou, e li te deplase nan eta yo lè li te gen 9 ane. Li te grandi nan Denver, CO, epi li te resevwa diplòm bakaloreya li nan CU Denver. Mesye Correa ap travay nan edikasyon pou plis pase 15 ane. Li te kòmanse nan CEC Aurora nan 2017 epi li te deplase nan CEC Castle Rock nan 2021.

Andeyò travay, Mesye Correa renmen antrenè foutbòl, pase tan nan pisin oswa lak, fè rafting nan dlo blan, epi pase tan ak fanmi li.

    Tradwi »