Mike McDonnell

Direktè Kilti Campus la

Mike te travay ak timoun nan edikasyon pou plis pase 15 ane. Li gen yon madanm ki rele Jenny ak yon pitit fi ki rele Sophia. Nan tan lib li renmen gade foutbòl, jwe gòlf, ak vwayaj.


    Tradwi »