Reyinyon Konsèy Administrasyon CEC – 23 fevriye 2024 @ 3:30 pm

Reyinyon Konsèy Administrasyon CEC a ap fèt vandredi 23 fevriye 2024 a 3:30 pm nòmalman atravè Microsoft Teams. Ajanda reyinyon an, ki gen ladan l lyen reyinyon Microsoft Teams la, afiche sou paj wèb Konsèy Administrasyon CEC a.

Dat: Vandredi 23 fevriye 2024
Tan: 3:30 pm
Kote yo ye: Ekip Microsoft

Tankou pòs sa a?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Plis posts

Tradwi »