Misyon Deklarasyon

Tout elèv, kèlkeswa background oswa nivo konpetans yo, ap gen opòtinite pou yo pouswiv yon mantalite kwasans ki pral pèmèt yo reyalize metriz ak demontre ke yo ka reyisi nan lekòl, nan kolèj, ak nan karyè yo chwazi.

Pa gen eksepsyon. Pa gen eskiz.

Tradwi »