Sekirite Lekòl la

Nan Colorado Early Colleges, sekirite elèv se nimewo en priyorite nou. Paj sa a bay yon apèsi wo nivo pwosedi sekirite estanda pou tout kanpis yo. Genyen plis pwosedi sekirite inik epi pafwa konfidansyèl ke chak kanpis swiv tou.

Si w gen yon pwoblèm sekirite imedya, tanpri rele 911.

988 Suicide & Crisis Lifeline

Lè moun yo rele, voye tèks, oswa chat 988, yo pral konekte ak konseye ki resevwa fòmasyon ki fè pati rezo Lifeline ki egziste deja. Konseye ki resevwa fòmasyon sa yo pral koute, konprann ki jan pwoblèm yo ap afekte yo, bay sipò, epi konekte yo ak resous si sa nesesè.

Liy dirèk Safe2Tell

Fè yon Rapò. Fè yon diferans. Rapòte anonim ou nenpòt bagay ki konsène oswa menase w, zanmi w, fanmi w oswa kominote w. Nou pran rapò ou nenpòt ki lè, nenpòt jou. Ou gen pouvwa pou fè yon diferans!

Pwotokòl Repons Estanda

CEC swiv I Love U Guys Foundation Standard Response Protocol (SRP) nan lekòl nou yo.

Chwazi yon lyen:

Raptor Technologies Sistèm Jesyon Vizitè

CEC sèvi ak lojisyèl Raptor Technologies Jesyon Vizitè pou tcheke ak swiv tout moun ki antre nan lekòl nou yo.

sistèm jesyon vizitè lekòl la elimine ensètitid epi ede lekòl yo konnen egzakteman ki moun ki sou lakou lekòl la. Lè yo eskane ID gouvènman yo bay yo, yo analize enfòmasyon chak vizitè yo kont rejis delenkan seksyèl yo ak baz done koutim yo, ki gen ladan moun ki gen lòd gad ak estati vizitè entèdi yo. Sistèm nan imedyatman alèt ofisyèl lekòl yo si yon vizitè yo make kòm yon risk sekirite. Sistèm jesyon vizitè yo otomatikman pran ak estoke done vizitè yo, sa ki pèmèt lekòl yo kreye rapò ki konsantre sou sekirite pou rezon analyse ak envestigasyon.

Èske w gen kesyon?

Pou kesyon konsènan sekirite lekòl la, tanpri kontakte:

Kitty Moore
Kowòdonatè Sekirite ak Fòmasyon

Tradwi »