Pwen Enpòtan Elèv yo: Felisitasyon pou CEC Castle Rock Salutatorian, Benjamin Garcia!

Felisitasyon a CEC Castle Rock Class of 2024 Salutatorian, Benjamin Garcia! Benjamin gradye ak diplòm lekòl segondè li, asosye nan syans degre, ak antreprenarya ak sètifikasyon ti biznis. Pandan li te nan lekòl segondè, li te patisipe nan National Honor Society epi li te kouri nan Castle View High School. Apre gradyasyon, Benjamin planifye ale nan Colorado Mesa University pou pouswiv lisans li nan biznis ak yon minè nan sekirite dife. Byen ale, Benjamin, nou pa ka tann pou nou wè ki sa avni ou kenbe!

Tankou pòs sa a?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Plis posts

Tradwi »