Pwen Enpòtan Elèv yo: Felisitasyon pou CEC Online Campus Salutatorian, Madden Howland!

Felisitasyon a CEC Online Campus Class of 2024 Salutatorian, Madden Howland! Madden gradye ak yon diplòm lekòl segondè ak asosye nan syans degre. Bagay li pi renmen nan CEC se te ke yo te kapab travay sou klas li yo nan pwòp vitès li pandan y ap toujou kapab travay ak chwal. Apre gradyasyon, Madden planifye pou ale nan University of Wyoming pou pouswiv yon diplòm bakaloreya epi ale nan lekòl veterinè. Objektif final li se vin yon gwo veterinè cheval. Byen ale, Madden, nou pa ka tann pou wè ki sa avni ou kenbe!

Tankou pòs sa a?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Plis posts

Tradwi »