Pwen Enpòtan elèv yo: Felisitasyon pou CEC Colorado Springs Valedictorian, Sabrina Thompson!

Felisitasyon pou Valedictorian CEC Colorado Springs Klas 2024, Sabrina Thompson! Sabrina te gradye ak diplòm lekòl segondè li, asosye nan syans aplike, sètifika asistan pou timoun piti, sètifika boulanjri ak sètifika Servesafe. Pandan li te nan lekòl segondè, li te patisipe anpil nan gwoup jèn li yo epi li te travay nan Coldstone ak sal pre-matènèl legliz li a. Bagay li pi renmen nan CECCS se anplwaye ki bay sipò yo, espesyalman konseye li a, Madam Finley. Apre li fin gradye, li planifye pou l kòmanse travay nan domèn edikasyon pou timoun piti. Byen ale, Sabrina, nou pa ka tann pou wè ki sa avni ou kenbe!

Tankou pòs sa a?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Plis posts

Tradwi »