Pwen Enpòtan Elèv yo: Felisitasyon pou CEC Westminster College Direct Salutatorian, Shyloh Moritz!

Felisitasyon a CEC Westminster College Direct Class of 2024 Salutatorian, Shyloh Moritz! Shyloh gradye ak yon diplòm lekòl segondè ak asosye nan degre syans. Pandan li nan lekòl segondè, Shyloh te patisipe nan klib Sosyoloji Front Range Community College. Apre gradyasyon, Shyloh planifye pou ale nan Colorado State University epi pouswiv yon diplòm bakaloreya nan syans basen vèsan ak dirab, ak espwa pou ede rezoud pwoblèm konsèvasyon dlo epi mennen kominote yo ni nasyonalman ak entènasyonalman nan yon avni ki gen plis bon konprann dlo. Byen ale, Shyloh, nou pa ka tann pou wè ki sa avni ou kenbe!

Tankou pòs sa a?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Plis posts

Tradwi »