မိသားစုများနှင့် ကျောင်းသား

အပိုဆောင်းအရင်းအမြစ်များ

မီနူး

ကနျြးမာရေးန်ဆောင်မှုများ

ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းဝင်းများအားလုံးတွင် ကျန်းမာသောကျောင်းသားများတက်ရောက်မှုရှိခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းကွန်ရက်အတွက် အရေးကြီးသောပန်းတိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤစာမျက်နှာသည် ကျောင်းသားစောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်များ၊ ပရိုတိုကောများနှင့် ထိုပန်းတိုင်ကိုအောင်မြင်ရန် ကူညီပေးရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့နေရာရှိထားသော လမ်းညွှန်ချက်များကို အသုံးပြုခွင့်ပေးပါသည်။ ကျောင်းသားတစ်ဦး၏ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြေရှင်းရန် သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာကို သင်ရှာမတွေ့ပါက သင့်ကျောင်းကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။

စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ပုံစံများ

ကျောင်းတစ်ခုကို ရွေးပါ-

ဓာတ်မတည့်မှုနှင့် ဓာတ်မတည့်မှုဆိုင်ရာ အရေးပေါ်စောင့်ရှောက်မှု အစီအစဉ်

စိုးရိမ်သောက/ထိတ်လန့်မှုရောဂါ စာသင်ခန်း ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အစီအစဉ်

ပန်းနာရင်ကျပ် စောင့်ရှောက်မှု အစီအစဉ်

ကျောင်းတွင် ဆေးများကို စီမံခန့်ခွဲရန် ခွင့်ပြုချက်

CO ဥပဒေ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းနှင့် ချန်လှပ်ခြင်းများ

Concussion Protocol

Concussion Reentry Protocol

သတင်းအချက်အလက်နှင့် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ ဖြန့်ချိမှုအတွက် သဘောတူညီချက်

ဆီးချိုရောဂါဆေးဘက်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်

ရောဂါလမ်းညွှန်ချက်များ

ကာကွယ်ဆေးထိုးဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကင်းလွတ်ခွင့်ဖောင်

ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း - ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကင်းလွတ်ခွင့်ပုံစံ

တစ်ဦးချင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်

Migraine ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အစီအစဉ်

ကော်လိုရာဒိုတွင် ကုသမှုအတွက် အသေးစားသဘောတူညီချက်

ဖမ်းဆီးရမိမှု စီမံချက်နှင့် ဆေးဝါးများ အမိန့်များ

အဖမ်းအဆီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အစီအစဉ်

ဓာတ်မတည့်မှုနှင့် ဓာတ်မတည့်မှုဆိုင်ရာ အရေးပေါ်စောင့်ရှောက်မှု အစီအစဉ်

စိုးရိမ်သောက/ထိတ်လန့်မှုရောဂါ စာသင်ခန်း ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အစီအစဉ်

ပန်းနာရင်ကျပ် စောင့်ရှောက်မှု အစီအစဉ်

ကျောင်းတွင် ဆေးများကို စီမံခန့်ခွဲရန် ခွင့်ပြုချက်

CO ဥပဒေ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းနှင့် ချန်လှပ်ခြင်းများ

Concussion Protocol

Concussion Reentry Protocol

သတင်းအချက်အလက်နှင့် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ ဖြန့်ချိမှုအတွက် သဘောတူညီချက်

ဆေးဝါးများ ကိုယ်တိုင်သယ်ဆောင်ရန် စာချုပ်

ဆီးချိုရောဂါဆေးဘက်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်

ရောဂါလမ်းညွှန်ချက်များ

ကာကွယ်ဆေးထိုးဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကင်းလွတ်ခွင့်ဖောင်

ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း - ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကင်းလွတ်ခွင့်ပုံစံ

တစ်ဦးချင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်

Migraine ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အစီအစဉ်

ကော်လိုရာဒိုတွင် ကုသမှုအတွက် အသေးစားသဘောတူညီချက်

ဖမ်းဆီးရမိမှု စီမံချက်နှင့် ဆေးဝါးများ အမိန့်များ

အဖမ်းအဆီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အစီအစဉ်

ဓာတ်မတည့်မှုနှင့် ဓာတ်မတည့်မှုဆိုင်ရာ အရေးပေါ်စောင့်ရှောက်မှု အစီအစဉ်

စိုးရိမ်သောက/ထိတ်လန့်မှုရောဂါ စာသင်ခန်း ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အစီအစဉ်

ပန်းနာရင်ကျပ် စောင့်ရှောက်မှု အစီအစဉ်

ကျောင်းတွင် ဆေးများကို စီမံခန့်ခွဲရန် ခွင့်ပြုချက်

CO ဥပဒေ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းနှင့် ချန်လှပ်ခြင်းများ

Concussion Protocol

Concussion Reentry Protocol

သတင်းအချက်အလက်နှင့် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ ဖြန့်ချိမှုအတွက် သဘောတူညီချက်

ဆေးဝါးများ ကိုယ်တိုင်သယ်ဆောင်ရန် စာချုပ်

ဆီးချိုရောဂါဆေးဘက်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်

ရောဂါလမ်းညွှန်ချက်များ

ကာကွယ်ဆေးထိုးဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကင်းလွတ်ခွင့်ဖောင်

ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း - ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကင်းလွတ်ခွင့်ပုံစံ

တစ်ဦးချင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်

Migraine ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အစီအစဉ်

ကော်လိုရာဒိုတွင် ကုသမှုအတွက် အသေးစားသဘောတူညီချက်

ဖမ်းဆီးရမိမှု စီမံချက်နှင့် ဆေးဝါးများ အမိန့်များ

အဖမ်းအဆီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အစီအစဉ်

» Translate