အိုင်တီ Help Desk

Colorado Early Colleges Information Technology အဖွဲ့သည် CEC ကျောင်းများ၏ ကွန်ရက်တစ်လျှောက်ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျောင်းသားများနှင့် မိဘအားလုံးကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါက သို့မဟုတ် နည်းပညာဆိုင်ရာအကူအညီလိုအပ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ၊ အလုပ်ချိန်အတွင်း သင့်ထံ အမြန်ဆုံးတုံ့ပြန်ပါမည်။

ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်

  • Mon - Fri | မနက် ၇း၃၀ မှ ညနေ ၄း၀၀ ထိ
  • 970.305.4303

ပံ့ပိုးမှုတောင်းဆိုမှုပုံစံ

    » Translate