ਸੀਈਸੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨੂੰ ਦਿਓ

CEC ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਜਬਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਲਮੇਲ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਅਰਲੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

ਜੈਨੀਫਰ ਮਲੇਨਕੀ, ਐਮਬੀਏ, ਸੀ.ਐੱਫ.ਆਰ.ਈ.
ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਅਨੁਵਾਦ "