ਸੀਈਸੀ ਬਾਰੇ
ਪ੍ਰਸੰਸਾ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮਿਸ਼ਨ ਬਿਆਨ

ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਅਰਲੀ ਕਾਲਜਜ਼ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ।

ਅਨੁਵਾਦ "