ਸਕੂਲ ਸਪੌਟਲਾਈਟ: CEC ਫੋਰਟ ਕੋਲਿਨਜ਼ ਨੇ 2023 ਲਈ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ!

ਸੀਈਸੀ ਫੋਰਟ ਕੋਲਿਨਜ਼ ਨੂੰ 2023 ਲਈ 'ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ' ਰੇਟਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ! ਇਸ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਕਲੋਰਾਡੋ ਦੇ ਸਰਵਜਨਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 25% ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ.

CSI ਪਿਛਲੇ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਵਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੇਟਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। CSI ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਰਾਜ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ "ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ" ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ "ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਦ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ" ਰੇਟਿੰਗ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਸੰਦ ਹੈ?

ਫੇਸਬੁੱਕ
ਟਵਿੱਟਰ
ਸਬੰਧਤ

ਹੋਰ ਪੋਸਟ

ਅਨੁਵਾਦ "